NBA-Utah Jazz vs Dallas Mavericks Preview, Prediction and Picks

Utah Jazz (33 – 18) vs Dallas Mavericks (32 – 21)
Dátum: pondelok 10. februára 2020
Čas: 20:30 EST
Miesto konania: American Airlines Center, Dallas, Texas
Výber: Dallas +1,5 v 1xbet
Ázijské postihnutie: +1,5 v 1xbet

Dobré stretnutie sa uskutoční v Centre leteckých spoločností Americans Airlines a jazz v Utahu bude cestovať do Dallasu.

Domáci tím vyhral posledné štyri zápasy počas predchádzajúceho výletu s jazzom v Utahu.
Jazz v Utahu ukázal pred niekoľkými týždňami jedinečné kúzlo hry, ale neskôr zápasil. Pred cestou do Dallasu stratili svoje posledné štyri hry. Obrana tímu musí byť ťažká, aby sa vrátila k víťazstvu. Medzitým Dallas hľadá riešenie bez toho, aby ich superhviezda Luka Doncic mala obrovský vplyv na produkciu tímu. Majú tri výhry a jedno víťazstvo nad Charlotte Hornets. Rovnako ako Utah, aj Dallas má obranu, ktorú je potrebné v nasledujúcej hre zlepšiť.

Obidva tímy majú rovnakú slabinu, a to je obrana, ale predpokladám, že Dallas má väčšiu schopnosť urobiť prácu proti jazeru v Utahu, keďže v posledných minútach hrá lepšie ako Jazz. Takže v tomto zápase idem s Dallasom Mavericksom.

[1xbet_post_pc_global]
[1xbet_post_m]

NBA-Utah Jazz vs Dallas Mavericks Preview, Prediction and Picks

Utah Jazz (33–18) vs. Dallas Mavericks (32–21)
Datum: pondělí 10. února 2020
Čas: 20:30 EST
Místo konání: American Airlines Center, Dallas, Texas
Výběr: Dallas +1,5 v 1xbet
Asijské handicap: +1,5 v 1xbet

V centru Americans Airlines Center se odehraje dobré utkání, jazz v Utahu odcestuje do Dallasu.

Domácí tým vyhrál své poslední čtyři zápasy v předchozím výletu s jazzem v Utahu.
Jazz v Utahu před několika týdny ukázal jedinečné kouzlo hry, ale později bojoval, než cestovali do Dallasu, ztratili ve svých posledních čtyřech hrách. Obrana týmu musí být těžká, abychom se dostali zpět k vítězství. Mezitím Dallas hledá řešení, aniž by jejich superstar Luka Doncic měl masivní dopad na produkci týmu. Mají tři výhry a jedno vítězství nad Charlotte Hornets. Stejně jako Utah má Dallas také obranu, kterou je třeba v příští hře zlepšit.

Oba týmy mají stejnou slabost, a to je obrana, ale moje předpovědi jsou takové, že Dallas má větší schopnost udělat práci proti Utah Jazz, protože v posledních minutách hrají lépe než Jazz. Takže v tomto zápase jdu s Dallasem Mavericksem.

[1xbet_post_pc_global]
[1xbet_post_m]

NBA-Utah Jazz vs Dallas Mavericks Preview, Prediction and Picks

Utah Jazz (33-18) vs Dallas Mavericks (32-21)
Date: Monday, February 10, 2020
Time: 8:30 PM EST
Venue: American Airlines Center, Dallas, Texas
Picks: Dallas +1.5 in 1xbet
Asian Handicap: +1.5 in 1xbet

A good matchup will take place at the Americans Airlines Center the Utah Jazz will be traveling to Dallas.

The home team has won their last four games in their previous outing with the Utah Jazz.

The Utah Jazz showed the game’s unique charm a few weeks ago but later struggled, before traveling to Dallas they lost in their last four games. The team’s defense needs to be tough to get back to winning. Dallas, meanwhile, is looking for a solution without their superstar Luka Doncic having a massive impact on the team’s production. They have three wins and one win over the Charlotte Hornets. Like Utah, Dallas also has a defense that needs to improve in their next game.

Both teams have the same weakness, and it is defense, but my prediction here is that Dallas has more ability to get the job done against the Utah Jazz as they play better in the final minutes than the Jazz. So in this match, I go with the Dallas Mavericks.

[1xbet_post_pc_global]
[1xbet_post_m]
[predict_list_post]